Biuletyn Informacji Publicznej Wykonywanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów Cs-137 i Sr-90 dla placówek podstawowych wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju w latach 2018-2020. - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Piątek, 27 kwietnia 2018

Wykonywanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów Cs-137 i Sr-90 dla placówek podstawowych wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju w latach 2018-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 104/2018/CEZAR

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Agencja Atomistyki z siedzibą w Warszawie

        ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa   NIP: 521-10-46-191, Regon: 000907473

       Tel.: + 48 22 556 28 03             e-mail: kancelaria@paa.gov.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.paa.gov.pl lub bip.paa.gov.pl

Zamawiający informuje, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów Cs-137 i Sr-90 dla placówek podstawowych wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju w latach 2018-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do SIWZ.

Do niniejszego ogłoszenia  mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

            Termin wykonania zamówienia:od dnia zawarcia  umowy do dnia 7.12.2020 r.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

Metadane

Data publikacji : 27.04.2018
Data modyfikacji : 17.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komisja Przetargowa
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Podlodowska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Podlodowska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL