Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu gotowości laboratorium do wykonywania pomiarów zawartości jodu promieniotwórczego w tarczycy oraz wykonywaniu pomiarów zawartości jodu promieniotwórczego w tarczycy w warunkach awaryjnych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 16 marca 2018

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu gotowości laboratorium do wykonywania pomiarów zawartości jodu promieniotwórczego w tarczycy oraz wykonywaniu pomiarów zawartości jodu promieniotwórczego w tarczycy w warunkach awaryjnych

2/2018/CEZAR

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Agencja Atomistyki z siedzibą w Warszawie

        ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa   NIP: 521-10-46-191, Regon: 000907473

       Tel.: + 48 22 376 94 04             e-mail: kancelaria@paa.gov.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.paa.gov.pl lub bip.paa.gov.pl

Zamawiający informuje, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Przedmiot zakupu: Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu gotowości laboratorium do wykonywania pomiarów zawartości jodu promieniotwórczego w tarczycy oraz wykonywaniu pomiarów zawartości jodu promieniotwórczego w tarczycy w warunkach awaryjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1.

Do niniejszego ogłoszenia  mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Termin wykonania – od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

Metadane

Data publikacji : 16.03.2018
Data modyfikacji : 06.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Podlodowska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Rosiak
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL