Biuletyn Informacji Publicznej Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr referencyjny Przedmiot Data publikacji
nr sprawy: 85/2019/CEZAR wykonywanie usługi polegającej na wykonaniu kompleksowych pomiarów służących do oceny sytuacji radiacyjnej w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz wokół Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku 25.04.2019
Nr sprawy 285/2018/CEZAR Stworzenie projektu technicznego dla zintegrowanego systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analiz i raportowania na potrzeby Komputerowego Centrum Analizy Danych w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (Systemu KCAD). 11.10.2018
Nr zamówienia: 135/2018/DOR Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Informatycznego przeznaczonego do obsługi Deprtamentu Ochrony Radiologicznej Agencji Atomistyki Państwowej (system SIDOR) wraz z dostawą i instalacją licencjonowanego oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego wymaganego do wdrożenia i eksploatacji Systemu SIDOR oraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i świadczeniem asysty technicznej w okresie gwarancji 26.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - Nr zamówienia 102/2018/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu stężenia Cs-137 i Sr-90 w próbkach pożywienia. 12.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - Nr zamówienia 99/2018/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocenie dawek od jej spożycia. 08.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - Nr zamówienia 100/2018/CEZAR Wykonywanie usługi polegającej na wykonaniu kompleksowych pomiarów służących do oceny sytuacji radiacyjnej w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz wokół Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. 04.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - Nr zamówienia 106/2018/CEZAR Wykonywanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pomiarów porównawczych zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach budowlanych dla laboratoriów prowadzących takie pomiary. 25.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 105/2018/CEZAR Wykonywanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów promieniotwórczych dla placówek specjalistycznych wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju w latach 2018-2019. 10.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 161/2018/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na wyjazdach ekipy dozymetrycznej, na polecenie dyżurnego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki, w celu prowadzenia działań i pomiarów na miejscu zdarzenia radiacyjnego oraz oznaczeń laboratoryjnych, służących ocenie zagrożenia spowodowanego zdarzeniem radiacyjnym. 10.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 104/2018/CEZAR Wykonywanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów Cs-137 i Sr-90 dla placówek podstawowych wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju w latach 2018-2020. 27.04.2018
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL