Biuletyn Informacji Publicznej Zakup usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki w Warszaw przy ul. Bonifraterskiej 17 w budynku North Gate. - Dokonywane zakupy - do 30.000 euro - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dokonywane zakupy - do 30.000 euro

Sobota, 19 maja 2018

Zakup usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki w Warszaw przy ul. Bonifraterskiej 17 w budynku North Gate.

Ogłoszenie o zakupie nr 177/2018/BDG

    Ogłoszenie o zakupie nr 177/2018/BDG

     Nazwa i adres Zamawiającego:

     Państwowa Agencja Atomistyki

     ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

     Kontakt do osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia w godz. 8.00-15.00:

             - w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia:

Małgorzata Rosiak, tel.: +22 556 28 28; +48 602 737 905, e-mail: malgorzata.rosiak@paa.gov.pl

              - w sprawach formalnych:

                Grażyna Podlodowska, tel.: +22 556 28 28, e-mail: grazyna.podlodowska@paa.gov.pl

 

       Przedmiot zakupu:  zakup usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie

       Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 w budynku North Gate.

 

     Do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
     zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.
 

       Termin zakończenia świadczenia usługi: 31 marca 2019r.

       Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

 

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 19.05.2018
Data modyfikacji : 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Rosiak Wydział Zasoby i Efektywność
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Rosiak
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL