Biuletyn Informacji Publicznej Zakup usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników, praktykantów i stażystów Państwowej Agencji Atomistyki, w zakresie: 1) profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych i kontrolnych), 2) konsultacji specjalistycznych – okulistycznych zlecanych przez Zamawiającego w każdym czasie, poza okresowymi badaniami profilaktycznymi, 3) wydawanie orzeczeń i zaświadczeń do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych, 4) innych usług medycznych świadczonych zgodn - Dokonywane zakupy - do 30.000 euro - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dokonywane zakupy - do 30.000 euro

Wtorek, 10 kwietnia 2018

Zakup usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników, praktykantów i stażystów Państwowej Agencji Atomistyki, w zakresie: 1) profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych i kontrolnych), 2) konsultacji specjalistycznych – okulistycznych zlecanych przez Zamawiającego w każdym czasie, poza okresowymi badaniami profilaktycznymi, 3) wydawanie orzeczeń i zaświadczeń do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych, 4) innych usług medycznych świadczonych zgodn

Ogłoszenie o zakupie nr 138/2018/BDG

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia w godz. 8.00-15.00:

             - w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia:

Aneta Strojek, tel.: 22 556 28 27, e-mail:  aneta.strojek@paa.gov.pl

- w sprawach formalnych:

Grażyna Podlodowska tel.: 22 556 28 28, e-mail: grazyna.podlodowska@paa.gov.pl

Przedmiot zakupu - zakup usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników, praktykantów i stażystów Państwowej Agencji Atomistyki, w zakresie:

  1. profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych i kontrolnych),
  2. konsultacji specjalistycznych – okulistycznych zlecanych przez Zamawiającego w każdym czasie, poza okresowymi badaniami profilaktycznymi,
  3. wydawanie orzeczeń i zaświadczeń do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych,
  4. innych usług medycznych świadczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

Termin wykonania: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.04.2018
Data modyfikacji : 22.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Podlodowska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Rosiak
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL