Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie usługi konserwacji i serwisu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. - Dokonywane zakupy - do 30.000 euro - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dokonywane zakupy - do 30.000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 20 marca 2018

Wykonanie usługi konserwacji i serwisu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.

115/2018/CEZAR

Ogłoszenie o zakupie nr 115/2018/CEZAR

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

Kontakt do osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia w godz. 8.00-15.00:

- w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia

- Rafał Dąbrowski, e-mail: rafal.dabrowski@paa.gov.pl, tel. 22 376 94 57,

- Wojciech Krysiński, e-mail: wojciech.krysinski@paa.gov.pl, tel. 22 376  94 57.

Przedmiot zakupu: wykonanie usługi konserwacji i serwisu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1, który będzie stanowił również załącznik nr 1 do umowy.

Do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

Termin wykonania: od daty zawarcia umowy do  dnia 31.05.2019 r.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 20.03.2018
Data modyfikacji : 29.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Podlodowska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Podlodowska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL