Biuletyn Informacji Publicznej Zakup serwera plików z systemem operacyjnym oraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w okresie gwarancji. - Dokonywane zakupy - do 30.000 euro - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dokonywane zakupy - do 30.000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 22 listopada 2017

Zakup serwera plików z systemem operacyjnym oraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w okresie gwarancji.

Ogłoszenie o zakupie Nr 351/2017/BDG

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia w godz. 8.00-15.00:

1) w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia - p. Piotr Górski, tel. 22 695 98 49, adres e-mail: piotr.gorski@paa.gov.pl

2) w sprawach formalnych - p. Grażyna Podlodowska, te. 22 376 94 29, adres e-mail: grazyna.podlodowska@paa.gov.pl

Przedmiot zakupu:

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego serwera plików z systemem operacyjnym oraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w okresie gwarancji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1, który będzie stanowił również załącznik nr 1 do umowy.

Do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

Termin wykonania: dostawa urządzenia – do dnia 8 grudnia 2017 r.; świadczenie serwisu posprzedażnego dla serwera plików – 84 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy urządzenia bez zastrzeżeń.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.11.2017
Data modyfikacji : 01.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Podlodowska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Podlodowska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL