Biuletyn Informacji Publicznej Dokonywane zakupy - do 30.000 euro - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dokonywane zakupy - do 30.000 euro

Nr referencyjny Przedmiot Data publikacji
Nr sprawy: 93/2019/DBJPM Świadczenie usług redaktora technicznego dwóch numerów biuletynu „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna” w 2019 r. 25.03.2019
Nr sprawy: 101/2019/DBO Zakup usług sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 w budynku North Gate. 20.03.2019
98/2019/DBO Świadczenie usług kurierskich na rzecz Państwowej Agencji Atomistyki z siedzibą w Warszawie 15.03.2019
Nr sprawy 87/2019/CEZAR Zakup podstaw jednorzędowych do akumulatorów typu 3x6OPzS300 wraz z kuwetami zapobiegającymi rozlaniu kwasu do stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (PMS). 07.03.2019
Nr sprawy 54/2019/DBO Świadczenie usług kurierskich na rzecz Państwowej Agencji Atomistyki z siedzibą w Warszawie. 20.02.2019
Nr sprawy: 50/2019/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na ocenie narażenia radiacyjnego ludności Polski w 2018r. 12.02.2019
Nr sprawy: 52/2019/DNK Wykonanie usługi polegającej na wzorcowaniu przyrządów dozymetrycznych zgodnie ze Szczegółowym opisem zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zakupie. 31.01.2019
Nr sprawy: 359/2018/CEZAR Zakup części zamiennych do stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS – stacja meteorologiczna Davis Vantage2 Pro (1 komplet) 13.12.2018
358/2018/CEZAR Zakup mediakonwertera światłowodowego typu AT-MC102XL (2 szt.). 13.12.2018
Nr sprawy: 361/2018/CEZAR Zakup scyntybloku typu SBG D3x3 firmy Nuvia. 04.12.2018

Wybierz Strony

©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL