Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Zamówienia Publiczne

Nr referencyjny Przedmiot Data publikacji
1/2017/BDG Usługi sprzątania oraz prac dodatkowych w pomieszczeniach biurowych PAA przy ul. Kruczej 36 w Warszawie 07 grudnia 2016
Nr 12/2016/DBJ Dostawa oprogramowania, które wykorzystywane będzie do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń, w tym modelowania transportu radionuklidów w środowisku gruntowo-wodnym 18 listopada 2016
Nr 11/2016/DBJ Wykonanie opracowania do wykonania zaleceń technicznych Prezesa PAA dot. oceny czynników społeczno-ekonomicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych 23 września 2016
10/2016/DBJ Wykonanie opracowania do wykonania zaleceń technicznych Prezesa PAA dot. oceny czynników społeczno-ekonomicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych 15 września 2016
Nr 9/2016/DBJ Wykonanie ekspertyzy dot. metod licencjonowania wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem z uwzględnieniem ich specyfiki w porównaniu z reaktorami lekkowodnymi według przepisów prawa Stanów Zjednoczonych i polskiego 13 września 2016
Nr 8/2016/DBJ PONOWNE ogłoszenie - Wykonanie opracowania do wykonania zaleceń technicznych Prezesa PAA dot. oceny czynników społeczno-ekonomicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych 31 sierpnia 2016
Nr 7/2016/DBJ Wykonanie opracowania do wykonania zaleceń technicznych Prezesa PAA dot. oceny czynników społeczno-ekonomicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych 11 sierpnia 2016
181/2016/CEZAR Dostawa i wdrożenie sprzętu wraz z oprogramowaniem systemowym oraz oprogramowania bazodanowego na potrzeby Centrum Analiz Danych w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych 21 lipca 2016
Nr 6/2016/DBJ Ponowne ogłoszenie - Przeprowadzenie szczegółowej oceny przebiegu awarii rozerwania głównego rurociągu parowego bloku elektrowni jądrowej z reaktorem EPR przy użyciu kodów neutronowych SCALE i PARCS oraz kodu cieplno-przepływowego TRACE lub RELAP5... 02 czerwca 2016
Nr 5/2016/DBJ Przeprowadzenie szczegółowej oceny przebiegu awarii rozerwania głównego rurociągu parowego bloku elektrowni jądrowej z reaktorem EPR przy użyciu kodów neutronowych SCALE, PARCS oraz kodu cieplno-przepływowego TRACE lub RELAP5 a także sporządzenie raportu 23 maja 2016
©2006-2017 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL