Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja serwisu - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Józef Strojny
Redaktor naczelny
jozef.strojny@paa.gov.pl
Elżbieta Zalewska
redaktor BIP
elzbieta.zalewska@paa.gov.pl
Ewa Kotańska
redaktor działu "Praca w PAA"
ewa.kotanska@paa.gov.pl
Ilona Osińska
redaktor działu "Praca w PAA"
iosinska@paa.gov.pl
Aneta Strojek
Naczelnik
aneta.strojek@paa.gov.pl
Małgorzata Rosiak
malgorzata.rosiak@paa.gov.pl

©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL