Państwowa Agencja Atomistyki

Aktualnie znajdujesz się na:

Organizacja PAA

Strukturę organizacyjną PAA określa statut nadany zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2019 r.

Schemat organizacyjny PAA

Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny - Beata Nowosielska

sekretariat.dg@paa.gov.pl
Tel.: 22 556 28 03
Fax: 22 621 37 86

 

Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Programów Międzynarodowych

Dyrektor - Michał Koc
sekretariat.DBJ@paa.gov.pl 
Tel.: 22 556 28 05
Fax: 22 556 28 35

Kontakt dla mediów media@paa.gov.pl

W Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego i Programów Międzynarodowych funkcjonują następujące wydziały:

 • Wydział Oceny Dozorowej i Zezwoleń
 • Wydział Analiz Obiektów Jądrowych i Technlogii Reaktorowych
 • Wydział Odpadów Promieniotwórczych i Oceny Lokalizacji
 • Wydział Programów Międzynarodowych i Koordynacji
 • Wydział Informacji i Komunikacji

 

Departament Nadzoru i Kontroli

Dyrektor - Andrzej Głowacki
sekretariat.DBJ@paa.gov.pl
Tel.: 22 556 28 05
Fax: 22 556 28 35

W Departamencie Nadzoru i Kontroli funkcjonują następujące wydziały:

 • Wydział Kontroli Obiektów Jądrowych i Nieproliferacji
 • Wydział Kontroli Działalności

 

Departament Ochrony Radiologicznej

Dyrektor - Urszula Kołodziej
e-mail sekretariat.DOR@paa.gov.pl 
Tel. 22 556 28 30

W Departamencie Ochrony Radiologicznej funkcjonuje:

 • Wydział Reglamentacji Działalności

 

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych

Dyrektor - Monika Skotniczna
sekretariat.CEZAR@paa.gov.pl 
Tel.: 22 556 28 08
Fax: 22 621 27 83

Tel. całodobowy: 22 194 30, 22 621 02 56 
Fax całodobowy: 22 621 27 83, 22 621 02 63

W Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych funkcjonują następujące wydziały:

 • Wydział Monitoringu i Prognozowania
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 

Departament Budżetowo-Organizacyjny

Zastępca Dyrektora - Aneta Strojek
sekretariat.DBO@paa.gov.pl
Tel.: 22 628 27 22

Główny Księgowy - Beata Cieślińska
Tel.: 22 556 28 93

W Departamencie Budżetowo-Organizacyjnym funkcjonują następujące wydziały:

 • Wydział Finansowo-Księgowy
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Administracyjny

 

Departament Prawny

Dyrektor - Piotr Korzecki
e-mail sekretariat.DP@paa.gov.pl 
Tel.: 22 556 28 40

W Departamencie Prawnym funkcjonują następujące wydziały:

 • Wydział Regulacji
 • Wydział Kontroli Orzecznictwa i Zastępstwa Procesowego

Metadane

Data publikacji : 17.02.2014
Data modyfikacji : 18.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Programów Międzynarodowych
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska

Opcje strony

do góry