Biuletyn Informacji Publicznej Kontakt/redakcja strony - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Kontakt/redakcja strony

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Monika Kaczyńska
Redaktor naczelna
monika.kaczynska@paa.gov.pl
Elżbieta Zalewska
redaktor BIP
elzbieta.zalewska@paa.gov.pl
Ewa Kotańska
redaktor działu "Praca w PAA"
ewa.kotanska@paa.gov.pl
Małgorzata Jędrychowska
redaktor działu "Praca w PAA"
malgorzata.jedrychowska@paa.gov.pl

©2006-2017 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL