Państwowa Agencja Atomistyki

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikacja drogą elektroniczną w postępowaniach administracyjnych

W związku z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanej koronawirusem (COVID-19), informujemy, że w  postępowaniach administracyjnych toczących się w PAA, istnieje możliwość złożenia wniosku o doręczanie stronie pism za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez nią adres elektroniczny. Wniosek takim może być przesłany na piśmie za pośrednictwem poczty, lub drogą elektroniczną na adres kancelaria@paa.gov.pl przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego, ewentualnie za pośrednictwem skrytki ePUAP przy użyciu podpisu zaufanego.

Zachęcamy również do składania wszelkich wniosków wszczynających postępowania administracyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej PAA na adres kancelaria@paa.gov.pl przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego, ewentualnie za pośrednictwem skrytki ePUAP przy użyciu podpisu zaufanego.

Jednocześnie, w przypadku przesyłania wniosków wszczynających postępowanie na adres poczty elektronicznej PAA, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie w nich zgody na doręczanie pism w toku postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wskazanie adresu elektronicznego, na który możliwe będzie jej przesyłanie przez organ.

Zastosowanie się do powyższej prośby przyspieszy załatwianie spraw, jeżeli bowiem wnioskodawca wybierze elektroniczny sposób komunikacji z Urzędem, to całe postępowanie może zostać przeprowadzone w ten sposób, bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, czy też odbierania korespondencji na poczcie.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Janikowski Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Programów Międzynarodowych

Opcje strony

do góry